Kalkınma Atölyesi

Kalkınma Atölyesi, ülkenin kalkınma ile ilgili farklı ölçeklerdeki projelerinin sürdürülebilir, tekrarlanabilir ve başarılı olmasına katkı sağlamak amacıyla kurulmuş kar amacı gütmeyen bir kooperatiftir. Kalkınma Atölyesi bünyesinde farklı alanlarda özelleşmiş atölyeler bulunmaktadır. Bunlar;

 • Çocuk Hakları Atölyesi
 • Yaşlılık Atölyesi
 • Arı Dostu Kent Atölyesi
 • Kalkınma Katkı Verenler Atölyesi
 • Barış ve Kalkınma Atölyesi
 • Sosyal İnovasyon Atölyesi
 • Gençler İçin Kooperatifçilik Atölyesi ve
 • Eğitim Atölyesi’dir.

Eğitim alanında gerçekleştirilen bir proje olduğundan Türkiye’deki ABE programı, Kalkınma Atölyesi bünyesindeki Eğitim Atölyesi tarafından yürütülmektedir.

Kalkınma Atölyesi hakkında detaylı bilgi için tanıtım kitapçığımızı inceleyebilirsiniz veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

 

Kalkınma Atölyesi

Adres: Çankaya Mahallesi Üsküp Caddesi Erim İşhanı No:16 Daire:14/1, Çankaya/ANKARA, TÜRKİYE

Telefon: +90 (541) 457 31 90

Mail

twitter

facebook

instagram

linkedin

Eğitim Atölyesi

Kalkınma Atölyesi Kooperatifi ilke ve değerleri çerçevesinde, Eğitim Atölyesi, herkes için nitelikli eğitimi ülkemizin sosyal ve beşeri sermaye gelişiminin anahtarı olarak görmektedir. Bu bağlamda, Eğitim Atölyesi bünyesinde görev yapmakta olan multidisipliner uzmanlar ve araştırmacılar ile;

 • Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınmada eğitim niteliğinin geliştirilmesi için çok çeşitli saha çalışmaları yapmakta, ulusal politika geliştirme süreçlerine katkı sağlayan veri temelli raporlar hazırlamakta,
 • Ülke ve dünya gündemine göre ihtiyaç duyulan alanlarda, disiplinler arası iş birlikleri yaparak ve güncel yaklaşımları kullanarak eğitim araştırmaları ve model uygulamalar gerçekleştirmekte,
 • Eğitim alanındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla sonuç ve fayda odaklı iş birlikleri yapmaktadır.

Yukarıda sayılan faaliyet alanları bağlamında geniş bir spektrumda çalışmalar yürüten Eğitim Atölyesi; bütün çalışmalarında çocuk faydası odaklı olma, gerçekçi/uygulanabilir çözümler sağlama ve sürdürülebilir olma ilkeleri ile hareket etmektedir.

Eğitim Atölyesi hakkında detaylı bilgi için tanıtım broşürümüzü inceleyebilirsiniz.

E-Posta: egitimatolyesi@ka.org.tr