Proje Ekibi

Program Direktörü

Elif

Dr. Elif ADIBELLİ ŞAHİN

Program ve kaynak yönetiminden sorumludur. Amerika Birleşik Devletleri’nde Nevada Üniversitesi Las Vegas’ta Eğitim Programları ve Öğretim programında Fen Eğitimi temel alan Eğitim Psikolojisi yan alan olarak doktora derecesini tamamlamıştır. Ayrıca Türkiye'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İlköğretim Fen ve Matematik Eğitimi alanında lisans ve yüksek lisans derecesine sahiptir. Şu anda Kalkınma Atölyesinde eğitim uzmanı olarak çalışmaktadır. İlgi alanları arasında fen eğitimi, bilimin doğası, öğretmenlerin profesyonel gelişimi ve öğretmen inançları yer almaktadır.

Program Koordinatörü

Gulsah

Gülşah ÖZKAN İNAL

Programın koordinasyonunda proje direktörünü desteklemektedir. Türkiye'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İlköğretim Fen ve Matematik Eğitimi alanında lisans ve yüksek lisans derecesine sahiptir. Şu anda Kalkınma Atölyesinde eğitim uzmanı olarak çalışmaktadır. Ulusal ve uluslararası projelerde fen eğitimi, öğretmenlerin profesyonel gelişimi, mesleki eğitim, eleştirel düşünme, araştırma sorgulama tabanlı fen eğitimi ve okul iklimi alanlarında çalışmaktadır.

Biyoloji/ Biyoetik Eğitimi ve Mesleki Gelişim Uzmanı

Nilay

Doç. Dr. Nilay KESKİN SAMANCI

Öğretmenler için mesleki gelişim programlarının planlaması, geliştirilmesi ve yürütülmesinden sorumludur. Türkiye'de Gazi Üniversitesi’nde Biyoloji Eğitimi alanında doktora derecesini tamamlamıştır. Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde Biyoloji Eğitimi bölümünde akademisyen olarak çalışmaktadır. Ayrıca, Eğitim Atölyesi’nin direktörlüğünü gönüllü olarak yapmaktadır. İlgi alanları arasında biyoloji eğitimi, etik muhakeme, öğretmenlerin profesyonel gelişimi, eleştirel düşünme ve araştırma sorgulama tabanlı fen eğitimi yer almaktadır.

Lab Asistanı

Gulsah

Dr. Asiye ULUĞ

Kitlerin hazırlanması ve kontrol edilmesi ile birlikte ekipman veya materyallerle ilgili konularda öğretmenlere destek vermekten sorumludur. Lisans derecesini Türkiye’de Gazi Üniversitesi Biyoloji Eğitimi alanında tamamladı. Yüksek lisans ve doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Bitki Genetiği alanında tamamladı. On yıl boyunca Bitki Doku Kültürü ve Bitki Biyolojisi laboratuvarlarında öğretim asistanı olarak çalıştı. Kafkas Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Ayrıca şu anda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Antik Bitki DNA çalışmaları üzerinde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Lab Asistanı

Funda

Dr. Funda ÖZDEMİR DEĞİRMENCİ

Kitlerin hazırlanması ve kontrol edilmesi ile birlikte ekipman veya materyallerle ilgili konularda öğretmenlere destek vermekten sorumludur. Lisans derecesini Türkiye’de Gazi Üniversitesi Biyoloji Eğitimi alanında tamamladı. Yüksek lisans ve doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Bitki Genetiği alanında tamamladı. On yıl boyunca Bitki Doku Kültürü ve Bitki Biyolojisi laboratuvarlarında öğretim asistanı olarak çalıştı. Ahi Evran Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Ayrıca şu anda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Antik Bitki DNA çalışmaları üzerinde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

İletişim Uzmanı

Hatice Kübra KARAKAYA 

Hatice Kübra Karakaya

Basılı materyallerin hazırlanması, tasarlanmasından sorumludur. Lisansını MEF Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tamamladı. Yüksek lisans derecesine TED Üniversitesi’nde devam etmektedir. Mimar, tasarımcı, çizer, proje asistanı olarak birçok projede yer aldı. Şu anda freelance sanatçı ve  Kalkınma Atölyesi’nde tasarımcı/proje uzmanı olarak çalışmaktadır.

Destek Ekibi

Support Team

Destek ekibinde hem gönüllü hem de kısmi gönüllü kişiler bulunmaktadır. Gönüllülerin mesleki uzmanlık alanları akademik araştırmadan metin düzenlemeye, grafik tasarımdan ve ölçme ve değerlendirmeye kadar değişkenlik gösterebilmektedir. Türkçe öğrenci ve öğretmen kılavuzlarının gözden geçirilmesinde, lab teknisyenlerinin desteklenmesinde ve laboratuvar kitlerinin merkez ile okul arasında taşınmasında rol alabilmektedirler.

Kit Yönetim Sorumlusu

Burcu

Hanife İpek Gökbel

Öğretmenlere ulaştırılacak malzemelerin listelenmesi, uygulama takviminin takibi, hazırlanan kitlerin dağıtılması ve toplanması, adaptasyon çalışmaları ile rapor ve kılavuz kitaplar gibi basılı materyallerin redaksiyonu konusunda destek vermekten sorumludur. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Şu anda Kalkınma Atölyesi Kooperatifi'nin parçası olan Eğitim Atölyesi'nde içerik geliştirme sorumlu uzman olarak çalışmaktadır. Ulusal ve uluslararası projelerde mesleki ve teknik eğitim, eleştirel düşünme ve okul iklimi alanlarında çalışmaktadır.

Kit Yönetim Sorumlusu

Göksu

Göksu Tuncer

Kitlerin hazırlanması ve kontrol edilmesi ile birlikte ekipman veya materyallerle ilgili konularda öğretmenlere destek vermekten sorumludur. Lisans derecesini Türkiye’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde tamamladı. Stajını Amerika Birleşik Devletleri, Maryland Üniversitesi Washington'da Bitki Doku Kültürü ve Bitki Biyolojisi konusunda yaptı. Şu anda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Antik Bitki DNA çalışmaları üzerinde yüksek lisans yapmaktadır.